Eugenia (Argentina):eu

Las clases de ITeach2help son muy divertidas y tiles. La confianza que se establece con la profesora se ve reflejada en las clases. Ella te ayudara a profundizar y mejorar tus debilidades en el idioma. Te dar tips para mejorar tu habla y escucha. El aprendizaje no solo consta de las clases sino que las actividades fuera de la clase tambin son muy creativas.

“ITeach2help classes are fun and useful. There is a trust established with the teacher, which is reflected in the classes. Ely will help you enhance and improve your weaknesses in the language. She gives tips on how to improve your speaking and listening. Learning not only consists of the classes but activities outside the classroom are also very creative.”

Martina (Prague):

Ely je nejlepší učitelka angličtiny, kterou jsem kdy měla. Lekce si moc užívám, jsou mi pokaždé šité přímo na míru. Umí přesně odhadnout, v čem jsou moje slabiny a následně mi vše perfektně vysvětlit a to velmi zajímavým způsobem. Lekce jsou online. Po každé lekci mi Ely pošle na email všechny zápisky, které při hodině dělá. Zároveň mi pošle vše, co jsme za hodinu probraly. Pokaždé, když mám nějaký dotaz, můžu jí napsat. Je velmi ochotná a vždy velmi rychle odpoví.

Učí také mé děti, které si to moc užívají. Zjistila, s čím si rády hrají, co dělají ve volném čase. Tohoto poté využívá při lekcích, které vede hravou formou. Děti se tak na hodinu angličtiny velmi těší.
Ely můžeme opravdu doporučit všem!

“Ely is the best English teacher I have ever had. The lessons are always made to measure. She accurately predicts what my weaknesses are and then explains everything perfectly in a very interesting way. Lessons are online. After each lesson Ely sends me an email with all the notes that she made during that hour. Every time I have a question, I can write to her. It is very helpful, and she always responds very quickly. Ely also teaches my children. She finds things that they love to play and asks what they do in their free time. This is then used in lessons, which result in classes being fun and playful. The Children are very pleased with the English lessons. I can truly recommend Ely to everyone!”

Niki (Czech Republic):
I really enjoyed working with Ely and I highly recommend her. She is a very communicative and friendly teacher, who is always willing to help. I was very happy with her pro-activity and willingness. She was very reliable and always available when I needed to talk to her.mi